Stand: 28.04.2023 09:30 Uhr

A7 warrt afsparrt

De A7 warrt mal wedder heel un deel afsparrt: Vunavend vun Klock 10 af an bet Maandag fröh warrt de Autobahn twüschen Heimfeld un Volkspark dichtmaakt. Se wüllt de ole Ramp na den Elvtunnel in Waltershoff nee maken. Autofohrers warrt so as jümmers över de A1, de A21 un de B205 schickt – un dör de Stadt över de B4 un de Elvbrüchen.

Dieses Thema im Programm:

NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel

Plattdeutsch

NDR Logo
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse: https://www.ndr.de/kultur/norddeutsche_sprache/plattdeutsch/-,norichten53592.html

Mehr Kultur

Die Fritz-Reute-Büste in der Hansestadt Wismar. © NDR

Reuter-Jahr: Lesung "Ut mine Festungstid" von Gerd Micheel

Der Todestag des niederdeutschen Schriftstellers Fritz Reuter jährt sich 2024 zum 150. Mal. Die Lesung ist hier verfügbar. mehr