Ein Leuchtturm in den Dünen mit einem Strandkorb davor.

Düt un dat vun`n 8. Mai

Sendung: Düt un dat op Platt | 08.05.2021 | 20:00 Uhr | von Brüggemann, Ilka
22 Min | Verfügbar bis 08.05.2022

Wi speelt Memory, turnt mit en Rhönrad, kiekt op dat End vun`n tweeten Weltkrieg, smustert bi Hör mal `n beten to un makt en Ballonfahrt över dat Ole Land.

NDR Logo
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse: https://www.ndr.de/ndr1niedersachsen/Duet-un-dat-vunn-8-Mai,audio885238.html