Werner Momsen: "GPS-Jeans"

Sendung: Hör mal 'n beten to | 11.06.2019 | 10:40 Uhr 2 Min

Dat gifft Erfindungen, dar fraagt een sik, mut dat ween? Werner Momsen över Hightec-Büxen, wat den Weg bald vun alleen finnen doot.

Hör mal 'n beten to: Werner Momsen
Platt op NDR 1 Welle Nord
NDR Logo
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse: https://www.ndr.de/wellenord/sendungen/hoer_maln_beten_to/Werner-Momsen-GPS-Jeans,momsen746.html