ویروس کرونا: از اینجا کمک بگیرید

01.04.2020 | 11:20 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 01.04.2021

آیا در هامبورگ زندگی میکنید و در مورد ویروس کرونا سوال دارید؟ در اینجا، لیستی از اطلاعات مربوطه، شماره تلفن‌های مورد نیاز و گزینه¬های دریافت کمک و راهنمایی را برای شما گرداوری کردهایم.

NDR Logo
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse: https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/-,hamj93652.html